อะไหล่ ราวบันได ราวกันตก สำเร็จรูป DECORA

ออกแบบหลากหลาย สวยงาม ทนทาน ใช้งานง่าย ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับงาน DIY

หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่ ราวบันได ราวกันตก สำเร็จรูป

อะไหล่ ราวบันได ราวกันตก สำเร็จรูป
decora


โมเดิร์น หรู รูปทรงเรียบง่าย ดีไซน์แปลกตา ทันสมัย
ฐาน spigot 15 มม.

AB3-2-12


ฐาน spigot 15 มม.(หล่อเหลี่ยม)

รุ่น AB3-2-13


ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่

รุ่น AB4-7-1


ก้ามปูหนีบกระจกเล็ก(กระจก 8-10มม.) ฐานโค้ง

รุ่นAB4-7-2C


ก้ามปูวงกลมต่อแผ่นกระจก

รุ่น AB4-7-4


ฐานกระจกเปลือย ( spigot ) 15 มม. กลม

รุ่น AB3-2-11


ฐาน spigot 10 มม.(กลม)

รุ่น AB3-2-10


หมุดปรับระดับฐานหนีบกระจก

รุ่น AB8-8-1


หมุดฐานหนีบกระจก

รุ่น AB8-8-2


ขข้องอเส้นกันตกปรับมุม 10 มม.

รุ่น AB5-4-1


ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 12 มม.

รุ่น AB5-4-2


ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 10 มม.(ตัน)

รุ่น AB5-4-3


ข้องอเส้นกันตกเหลี่ยมปรับมุม(บน-ล่าง)

รุ่น AB5-4-4


ข้องอเส้นกันตกเหลี่ยมปรับมุม(ซ้าย-ขวา)

รุ่น AB5-4-5


ฝาปิดปลายเส้นกันตก 10 ม.ม.

รุ่น AB5-5-1


ฝาปิดปลายเส้นกันตก 12 ม.ม.

รุ่น AB5-5-2


ฝาปิดปลายเส้นกันตก 10 ม.ม.( ตัน )

รุ่น AB5-5-3


ฝาปิดปลายเส้นกันตกเหลี่ยม

รุ่น AB5-5-4


พุก M6x50

รุ่น AB8-1-2


พุกยึดฐาน M8x50

รุ่น AB8-1-3


พุกยึดฐาน M8x80

รุ่น AB8-1-4


ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.

รุ่น AB9-2-1


ข้องอแป๊ปกลม 38 มม. 90องศา (หล่อ)

รุ่น AB9-3-2


ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลม

รุ่น AB11-1-1


ขข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม

รุ่น AB11-1-2


ขข้อต่อความยาวราวสเตนเลส 25x50 มม.

รุ่น AB11-1-3


ขข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม ครอบกระจก ø42.4 มม.

รุ่น AB11-1-4


ราวจับไม้สังเคราะห์สีไม้สัก

รุ่น AB11-2-1


ราวจับไม้สังเคราะห์สีไม้วอลนัท

รุ่น AB11-2-3


ฝาปิดปลายราวสเตนเลสแบบหัวคลึ่งกลม

รุ่น AB12-1-1


ฝาปิดปลายราวสเตนเลสแบบครอบ

รุ่น AB12-1-2


ฝาปิดปลายราวสเตนเลสแบบครอบ

รุ่น AB12-1-3


ฝาปิดปลายราวสเตนเลสแบบครอบ

รุ่น AB12-1-4


ฝ่าปิดปลายราวมือจับสเตนเลสหัวงอ

รุ่น AB12-1-6


ฝ่าปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม

รุ่น AB12-1-7


ฝาปิดปลายราวสเตนเลสครอบกระจก

รุ่น AB12-1-8


ตัวยึดเสาแบบสเตนเลส

รุ่น AB12-1-9


ฝาปิดปลายราวสเตนเลสครอบกระจก

รุ่น AB12-1-10


ฝาปิดปลายราวสเตนเลสแบบครอบ

รุ่น AB12-2-1


ฝาปิดปลายราวสเตนเลสติดผนัง

รุ่น AB12-2-2


ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสปรับมุม

รุ่น AB12-3-1


ฝาปิดปลายราวสเตนเลสติดผนัง

รุ่น AB12-4-1


ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส 25x50 ชนผนังสองด้าน

รุ่น AB12-4-2


ข้องอราวมือจับสเตนเลส 90 องศาแบบสอด

รุ่น AB13-1-1


ข้องอราวมือจับสเตนเลสปรับมุมแบบครอบ

รุ่น AB13-2-1


ข้องอราวมือจับสเตนเลสปรับมุมแบบครอบ

รุ่น AB13-2-2


ข้อต่อราวมือจับ

รุ่น AB13-2-3


ข้องอราวมือจับสเตนเลสปรับมุมแบบครอบ

รุ่น AB13-3-1


ข้องอราวมือจับสเตนเลสปรับมุมแบบครอบ

รุ่น AB13-3-2


ข้องอราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม 25x50

รุ่น AB13-4-1


ข้องอราวมือจับสเตนเลสครอบกระจก 90 องศาแนวนอน

รุ่น AB13-5-1


ข้องอราวมือจับสเตนเลสครอบกระจก 90 องศาแนวนอน

รุ่น AB13-5-3


ข้องอราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม 25x50 80 90 องศา

รุ่น AB13-5-4


สามทางราวมือจับ

รุ่น AB13-6-1


ก้านยึดราวติดผนัง

รุ่น AB233


ก้านยึดราวติดผนังปรับความสูง

รุ่น AB234


ก้านยึดราวติดผนังแบบหล่อปรับความสูง

รุ่น AB235


ก้านยึดราวติดผนังกระจกปรับความสูง

รุ่น AB236


ก้านยึดราวติดผนังแบบหล่อ

รุ่น AB237


ก้านยึดราวติดผนังแบบหล่อ

รุ่น AB238


อะไหล่ราวบันได

รุ่น AB315


ตัวเร่งสลิง 5 มม. ปรับมุม

รุ่น AB316