หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB9-3-2 ข้องอแป๊ปกลม 38 มม. 90องศา (หล่อ)

AB9-3-2
ข้องอแป๊ปกลม 38 มม. 90องศา (หล่อ)
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้องอแป๊ปกลม 38 90 องศา (หล่อ)
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->