หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB9-2-1 ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม. รุ่น AB9-2-1

AB9-2-1
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม. รุ่น AB9-2-1
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ปิดปลายแป๊ปกลม 38
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->