หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB5-5-4 ฝาปิดปลายเส้นกันตกเหลี่ยม

AB5-5-4
ฝาปิดปลายเส้นกันตกแบบเหลี่ยม
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

หัวปิดปลายเส้นกันตกเหลี่ยม
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->