หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB5-5-3 ฝาปิดปลายเส้นกันตก 10 ม.ม.( ตัน )

AB5-5-3
ฝาปิดปลายเส้นกันตก(ตัน)
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

หัวปิดปลายเส้นกันตก 10 ม.ม.( ตัน )
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->