หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB5-5-2 ฝาปิดปลายเส้นกันตก 12 ม.ม.

AB5-5-2
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 12 ม.ม.
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

หัวปิดปลายเส้นกันตก 12 ม.ม.
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->