หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB5-4-5 ข้องอเส้นกันตกเหลี่ยมปรับมุม(ซ้าย-ขวา)

AB5-4-5
ข้องอเส้นกันตกเหลี่ยมปรับมุม(ซ้าย-ขวา)
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้องอเส้นกันตกเหลี่ยมปรับมุม ( ซ้าย-ขวา )
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->