หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB5-4-2 ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 12 มม.

AB5-4-2
ขข้องอเส้นกันตกปรับมุม 12 มม.
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 12 ม.ม.
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->