หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB4-8-2 หมุดยึดกระจก 8มม.

AB4-8-1
หมุดยึดกระจก 8มม.
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

หมุดยึดกระจก 8 มม.
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->