หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB4-8-1 หมุดยึดกระจก 10มม.

AB4-8-1
หมุดยึดกระจก 10มม.
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

หมุดยึดกระจก 10 มม.
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->