หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB4-7-4 ก้ามปูวงกลมต่อแผ่นกระจก(กระจก 12มม.)

AB4-7-4
ก้ามปูวงกลมต่อแผ่นกระจก(กระจก 12มม.)
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ก้ามปูวงกลมต่อแผ่นกระจก (กระจก 12 มม.)
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->