หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB4-7-1c ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่(กระจก 12มม.) ฐานโค้ง

AB4-7-1C
ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่(กระจก 12มม.) ฐานโค้ง
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่ (กระจก 10-12 มม.)
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->