หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB3-2-12 ฐาน spigot 15 มม.(หล่อกลม)

AB3-2-12
ฐาน spigot 15 มม.(หล่อกลม)
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฐานกระจกเปลือย (Spigot) 15 มม. (หล่อแยกชิ้นกลม)
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->