หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB3-2-11 ฐาน spigot 15 มม.(กลม)

AB3-2-11
ฐาน spigot 15 มม.(กลม)
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฐานกระจกเปลือย ( spigot ) 15 มม. กลม
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->