หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB3-2-10 ฐาน spigot 10 มม.(กลม)

AB3-2-10
ฐานกระจกเปลือย (Spigot) 10 มม. กลม
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฐาน spigot 10 มม.(กลม)
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->