หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB238 ก้านยึดราวกลมติดผนัง แบบห่วงกลม

AB238
ก้านยึดราวกลมติดผนัง แบบห่วงกลม
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ก้านยึดราวติดผนังแบบห่วงกลม
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->