หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB237 ก้านยึดราวกลมติดผนัง แบบหล่อ

AB237
กก้านยึดราวกลมติดผนัง แบบหล่อ
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ก้านยึดราวติดผนังแบบหล่อ
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->