หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB236-1 ก้านยึดราวกลมติดผนังกระจกปรับความสูง

AB236
ก้านยึดราวกลมติดผนังกระจกปรับความสูง
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ก้านยึดราวติดผนังกระจกปรับความสูง
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->