หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB235 ก้านยึดราวกลมติดผนังกระจก

AB235
ก้านยึดราวกลมติดผนังกระจก
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ก้านยึดราวติดผนังกระจก
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->