หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB234-1 ก้านยึดราวติดผนังปรับความสูง

AB234
ก้านยึดราวติดผนังปรับความสูง
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ก้านยึดราวติดผนังปรับความสูง
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->