หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB233-2 ก้านยึดราวแบนติดผนัง

AB233
ก้านยึดราวแบนติดผนัง
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ก้านยึดราวติดผนัง
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->