หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่ราวบันได เดคอร่า AB233-1 ก้านยึดราวกลมติดผนัง

AB13-6-1
ก้านยึดราวกลมติดผนัง
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

สามทางราวมือจับ (หล่อ)
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->