หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB13-5-4 ข้องอราวสเตนเลสกลม ครอบกระจก ø50.8 มม. 90 องศาแนวนอน

AB13-5-4
ข้องอราวสเตนเลสกลม ครอบกระจก ø50.8 มม. 90 องศาแนวนอน
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้องอราวสเตนเลสครอบกระจกเส้นผ่านศูนย์กลาง 51 90 องศา แนวนอน
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->