หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB13-5-3 ข้องอราวสเตนเลสกลม ครอบกระจก ø42.4 มม. ปรับมุมแนวตั้ง

AB13-5-3
ขข้องอราวสเตนเลสกลม ครอบกระจก ø42.4 มม. ปรับมุมแนวตั้ง
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้องอราวสเตนเลสครอบกระจกเส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4 ปรับมุมแนวตั้ง
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->