หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB13-5-1 ข้องอราวสเตนเลสกลม ครอบกระจก ø42.4 มม. 90 องศาแนวนอน

AB13-5-1
ข้องอราวสเตนเลสกลม ครอบกระจก ø42.4 มม. 90 องศาแนวนอน
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้องอราวสเตนเลสครอบกระจกเส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4 90 องศา แนวนอน
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->