หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB13-3-2 ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลมปรับมุม(หนา)

AB13-3-2
ขข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลมปรับมุม(หนา)
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้องอราวมือจับ PVC ปรับมุม (หนา)
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->