หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB13-2-2 ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลมปรับมุม แบบสวมใน(ลูกบอล)

AB13-2-2
ขข้องอราวมือจับสเตนเลสกลมปรับมุม แบบสวมใน(ลูกบอล)
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้องอราวมือจับสเตนเลสปรับมุมแบบสอด (ลูกบอล)
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->