หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-4-2 ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส 25x50 ชนผนัง 2 ด้าน

AB12-4-2
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส 25x50 ชนผนัง 2 ด้าน
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส 25×50 ชนผนัง 2ด้าน
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->