หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-4-1 ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม ชนผนัง 2ด้าน

AB12-4-1
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม ชนผนัง 2ด้าน
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม ชนผนัง 2 ด้าน
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->