หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-3-1 ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลมปรับมุม

AB12-3-1
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลมปรับมุม
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับปรับมุม
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->