หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-2-2 ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลมติดผนัง

AB12-2-2
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลมติดผนัง
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับ PVC ติดผนัง
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->