หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-2-1 ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม

AB12-2-1
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับ PVC
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->