หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-1-8 ฝาปิดปลายราวสเตนเลสครอบกระจก

AB12-1-8
ฝาปิดปลายราวสเตนเลสครอบกระจก
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสครอบกระจกเส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->