หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-1-7 ฝ่าปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม

AB12-1-7
ฝ่าปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส 25×50
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->