หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-1-6 ฝ่าปิดปลายราวมือจับสเตนเลสหัวงอ

AB12-1-6
ฝ่าปิดปลายราวมือจับสเตนเลสหัวงอ
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสหัวงอ
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->