หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-1-3 ฝาปิดปลายราวสเตนเลสแบบครอบ

AB12-1-3
ฝาปิดปลายราวสเตนเลสแบบครอบ
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสแบบครอบ (หล่อหนา)
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->