หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-1-10 ฝาปิดปลายราวสเตนเลสครอบกระจก

AB12-1-10
ฝาปิดปลายราวสเตนเลสครอบกระจก
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสครอบกระจกเส้นผ่านศูนย์กลาง 51
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->