หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB12-1-1 ฝาปิดปลายราวสเตนเลสแบบหัวคลึ่งกลม

AB12-1-1
ฝาปิดปลายราวสเตนเลสแบบหัวคลึ่งกลม
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสแบบสอดหัวมน
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL
-->