หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB11-2-1 ราวจับไม้สังเคราะห์สีไม้สัก

AB11-2-1
ราวจับไม้สังเคราะห์สีไม้สัก
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ราวไม้สังเคราะห์สีไม้สัก (4 เมตร/เส้น)
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL