หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB11-1-4 ข้อต่อราวมือจับสเตเลสครอบกระจก 42.4 องศาแนวนอน

AB11-1-4
ข้อต่อราวมือจับสเตเลสครอบกระจก
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสครอบกระจกเส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL