หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB11-1-3 ข้อต่อความยาวแบบเหลี่ยม

AB11-1-3
ข้อต่อความยาวแบบเหลี่ยม
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้อต่อความยาวราวสเตนเลส 25×50
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL