หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB11-1-2 ข้อต่อความยาวราวเหล็ก

AB11-1-2
ข้อต่อความยาวราวเหล็ก
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้อต่อความยาวราวสเตนเลส
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL