หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  อะไหล่และอุปกรณ์ เดคอร่า  AB11-1-1 ข้อต่อความยาวราวไม้

AB11-1-1
ข้อต่อความยาวราวไม้
วัสดุส่วนประกอบ

สเตนเลสเกรด 304
คำอธิบาย

ข้อต่อความยาวราว PVC
อุปกรณ์อะไหล่สำหรับสินค้ารุ่น

BL