เสาลูกกรงสำเร็จรูป
BL-619
ส่วนประกอบ

สเตนเลส เกรด 304
ชนิดของการติดตั้ง

แบบติดตั้งเส้นกันตก
เส้นกันตกขนาด 10 มม.
แบบติดตั้งกระจก
กระจกหนา 10 มม.
สีของสินค้า

สเตนเลสเงา และ สเตนเลสแฮร์ไลน์
ชนิดราวมือจับที่สามารถใช้ได้

ราวมือจับสเตนเลส เกรด 304
ราวมือจับไม้สังเคราะห์
ราวมือจับไม้ธรรมชาติ
ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
DIMENSION