เสาลูกกรงสำเร็จรูป
BL-516

ส่วนประกอบสเตนเลส เกรด 304
ไม้อเมริกันไวท์โอ๊ค
ชนิดของการติดตั้ง
แบบติดตั้งเส้นกันตก
เส้นกันตกขนาด 10 มม.
แบบติดตั้งกระจก
กระจกหนา 10 มม.
สีของเนื้อไม้
สีไม้โอ๊คแดง
สีไม้วอลนัท

ชนิดราวมือจับที่สามารถใช้ได้ราวมือจับสเตนเลส เกรด 304
ราวมือจับไม้สังเคราะห์
ราวมือจับไม้ธรรมชาติ
ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร