เสาลูกกรงสำเร็จรูป
BL-514
ส่วนประกอบ

สเตนเลส เกรด 304
ไม้อเมริกันไวท์โอ๊ค
ชนิดของการติดตั้ง

แบบติดตั้งเส้นกันตก
เส้นกันตกขนาด 10 มม.
แบบติดตั้งกระจก
กระจกเทมเปอร์หนา 10 มม.
สีของเนื้อไม้

สีไม้โอ๊คแดง
สีไม้วอลนัท
ชนิดราวมือจับที่สามารถใช้ได้

ราวมือจับสเตนเลส เกรด 304
ราวมือจับไม้สังเคราะห์
ราวมือจับไม้ธรรมชาติ
ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร
DIMENSION