ราวกันตกเหล็กสำเร็จรูป
IL-S2
ส่วนประกอบ

เหล็กชุบกัลวาไนซ์
สีของสินค้า

เหล็กชุบกัลวาไนซ์สีดำ
เหล็กชุบกัลวาไนซ์สีขาว
ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
DIMENSION