ราวกันตกเหล็กสำเร็จรูป
IL-G2
ส่วนประกอบ

เหล็กชุบกัลวาไนซ์
กระจกเทมเปอร์ หนา 8 มม.
สีของสินค้า

เหล็กชุบกัลวาไนซ์ทำสีอบสีดำ
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ทำสีอบสีขาว
ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
DIMENSION