หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  ราวติดผนังสำเร็จรูป  CL-102 ราวติดผนังสำเร็จรูป

ราวติดผนังสำเร็จรูป
CL-102 ราวสเตนเลสแบน
ส่วนประกอบ

สเตนเลส เกรด 304
ชนิดของราวมือจับ

ราวมือจับสเตนเลส เกรด 304 เหลี่ยม
ขนาด 50 x 25 มม.
สีของสินค้า

สเตนเลสเเฮร์ไลน์
สเตนเลสเงา
ชนิดก้านรับราวมือจับ

ก้านรับราวมือจับติดผนัง
แบบแบน
ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในและนอกอาคาร
DIMENSION