หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์  ราวติดผนังสำเร็จรูป  CL-101 ราวติดผนังสำเร็จรูป

ราวติดผนังสำเร็จรูป
CL-101 ราวสเตนเลสกลม
ส่วนประกอบ

สเตนเลส เกรด 304
ชนิดของราวมือจับ

ราวมือจับสเตนเลส เกรด 304 กลม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 51 มม.
สีของสินค้า

สเตนเลสเเฮร์ไลน์
สเตนเลสเงา
ชนิดก้านรับราวมือจับ

ก้านรับราวมือจับติดผนัง
แบบกลม
ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในและนอกอาคาร
DIMENSION